Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Karel Daniel
starosta obce Vševily
 

Aktuálně

01.07.2022 - 17.07.2022

Vyhláška kormorán

Detail Úřední deska

30.06.2022 - 30.06.2023

Závěrečný účet za rok 2021

Detail Úřední deska

30.06.2022 - 30.06.2023

Příloha č.1_Plnění rozpočtu

Detail Úřední deska

30.06.2022 - 30.06.2023

Příloha č.2_Výkaz zisku a ztráty

Detail Úřední deska

30.06.2022 - 30.06.2023

Příloha č.3_Inventarizační zpráva

Detail Úřední deska