Obsah

Literatura o obci Vševily

V této sekci vás seznámíme s literaturou, v níž se objevují zmínky o obci Vševily a jejím bezprostředním okolí. Články nenaleznete na těchto stránkách, ale musíte pátrat v knihovnách a archivech. Většinu z nich ovšem máme v archivu. Projevíte-li o ně zájem, můžeme vám je poskytnout k nahlédnutí.
Texty budou průběžně doplňovány o nově nalezené a publikované!!!

*

Literatura 2014

I v roce 2014 se Vševily objevily v tištěných médiích. Hned 23.1. v článku Příbramského deníku „Ve Vševilech boural linkový autobus“. 7.3. opět v PD vyšel článek „Ve Vševilech se každým rokem počet masek v průvodu zvyšuje“, který informoval kromě masopustu i o divadelních představeních v Pupu. Další zmínky – byly-li – mi zůstaly utajeny.

*

Literatura 2013

Opět po roce přicházím s rekapitulací, která se vztahuje k tomu, jak se jméno naší krásné vesničky objevovalo v novinách a literatuře. A věřte, že ani rok 2013 nebyl bez výjimky! Celkem se mi zmínek o Vševilech a jejích obyvatelích podařilo sebrat 8 s tím, že určitě existuje i nespočet dalších například na internetu.

První a největší úlovek pomohl objevit pan Josef Němec, když přinesl sbírku kriminálních příběhů Fantom 2/2013. Zde je jeden příběh věnován skutečné historické události v obci. Autor Případu smutné Desdemony zjistil v píseckých soudních análech, že v roce 1850 došlo ve Vševilech čp. 30 k závažné vraždě manželky střelou z brokovnice. Nebudu podrobně popisovat detaily a motivy, ale řeknu jen to, že žárlivý manžel Václav Černoch trpící podivnými duševními stavy dostal vzhledem ke všem dalším okolnostem 10 let žaláře.

V dubnu se objevily v Příbramském deníku výsledky celoroční hry dorostu, kde Karolína Danielová v Zalužanech vybojovala 1. místo v závodě požární všestrannosti mezi dorostenkami v okrese Příbram.

Další velká zpráva byla vytištěna v září a pojednávala o výstavě Bylo nebude v GALERII 10. Ta se věnuje srovnávání starých fotografií s nově přefotografovanými pohledy během masopustu 2013. Výstava je stále ke shlédnutí v prostorách Obecního úřadu.

Listopadový Příbramský deník pak zmiňoval Vševily v souvislosti s opravami silnice na Hlubyni dotovanými Středočeským krajem.

Ke konci roku vyšla publikace Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji. Historie a současnost - 1. díl, kde je vševilským hasičům věnována dvoustrana doplněna o historické fotografie.

*

Co se týče zmínek na internetu, tak ty se především točí kolem lomu a potápěčů. Na webu amers.cz zveřejňují aktuality ze svých akcí. Zajímavou zprávou je například listopadová informace o udělení bronzové plakety za 10 bezplatných odběrů Romanu Morovi zveřejněná na webu hořovické nemocnice nebo zpráva na tudyne.cz o havárii automobilu 6.4.za lomem. Nezastupitelnou roli o Vševilech hrají nabídky realitních kanceláří, kde je nabízeno několik nemovitostí k prodeji. A tak bych mohl pokračovat dále a dále, ale to si klidně můžete dohledat sami ve svém prohlížeči.

*

Existuje i několik dalších drobných fotografických či telegrafických zpráv o Vševilech a jejích obyvatelích. Budete-li mít zájem se s nimi seznámit nebo dokonce si je přečíst, nabízím vám možnost navštívit Setkání nad kronikami (viz plakátek). Zde budou k dispozici všechny mnou sehnané literární zdroje o obci od roku 1850. Samozřejmě se nejedná o všechny prameny. Myslím, že stojím teprve na počátku cesty.

*

Literatura 2012

Daří se mi úspěšně již několik let sbírat články z novin a časopisů, pasáže z knih i úryvky z tiskovin, kde se objevuje název naší obce - Vševily. Chtěl bych se v rámci těchto jednoaktovek podělit o to, co mi za rok 2012 uvízlo v sítích. Samozřejmě si nedělám naděje, že je to vše, ale jedná se o naprostou většinu.

Hned v lednu se objevila krátká poznámka v Příbramském deníku (PD) o žulových lomech v rámci výstavy minerálů ze soukromé sbírky Pavla Benáka v Březnici. V květnové rubrice Kalendárium 2012 v PD bylo vzpomenuto datum narození 29.5.1897 Františka Daniela, vojáka čs. legií v Itálii. Červen byl poté ve znamení zvýšeného novinářského zájmu o název obce, ale především o občany, kteří v ní žijí. V letním speciálu časopisu Marianne Venkov a styl vyšel šestistránkový článek o panu Josefu Němcovi s názvem „Jak se mají včely?“. Byly zde detailně popsány péče o včelstva a kroky při výrobě medu, vše doplněno množstvím barevných fotografií. Med pane Němce patří podle tohoto časopisu mezi 9 nejlepších (!) v České republice. Další článek PD se věnoval názvům obcí a „podle způsobu pojmenování ve vesnici Vševily žila v minulosti spousta duševně chorých lidí, protože slovo vila se rovnalo dnešnímu výrazu blázen“. Třetí červnový článek se věnoval krajskému kolu soutěže v požárním sportu dorostu v Rakovníku, kde místní sbor měl dva úspěšné reprezentanty, Karolínu Danielovou a Josefa Voříška.

Bezesporu určitou zajímavostí je, že se obec Vševily dostala i do knihy, ano, do knihy s názvem Společenstvo klíčníků, jež je určena dětem a mládeži. Autorka Daniela Krolupperová vypráví příběh o třech dětech, které po místním okolí Rožmitálska i Březnicka pátrají po tajuplném pokladu. Kniha je nejen plná dobrodružství, ale především se můžete zajímavým způsobem seznámit s důležitými milníky místní historie, která určitým způsobem doplňuje příběh dětských hrdinů. Tyto dvě roviny se nakonec nečekaně protnou. Vševily sice figurují jen jako vesnice, jíž se projíždí, ale přesto stojí za to si knihu přečíst. K zapůjčení je v místní knihovně a autorka v ní kromě svého autogramu zanechala i pozdrav Vševilákům.

Pravděpodobně poslední článek se objevil v PD v listopadu. Věnuje se fotografické výstavě „Kliky dveří“ autorky Anny Tomanové v místní GALERII 10. Věřím, že jste alespoň některý z výše popsaných článků stačili během roku zaznamenat a také přečíst. Kdybyste náhodou věděli ještě o nějakém dalším, dejte mi prosím vědět. Nezapomeňte číst!

*

Zmínky o Vševilech v tisku a literatuře

 

1850

Příruční kniha o soudním a politickém rozvrhu korunní země České, kteréžto prvejší nejvyšším rozhodnutím dne 26. Června 1849, druhé pak nejv. rozhodnutím dne 4. Srpna 1849 schváleno jest. Dle moci od vys. c. k. ministerstva práv dne 17. Ledna 1850 č. 420 k tomu dané vydala c. kr. uvozovací komise soudní v Čechách., Sklad c. kr. dvorní knihtiskárny Synů Bohumila Haase, Praha, 1850, s. 187.

 

1866

Národní listy z 17.2.1866, č.   , ročník   , s. 2.

 

1870

ORTH, Jan, SLÁDEK, František: Topograficko-statistický slovník Čech čili Podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého., Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober, Praha, 1870, s. 943.

Národní listy z 11.8.1870, č.   , ročník   , s. 3.

 

1872

Seznam míst v království Českém. Vydalo c. kr. místodržitelství České, užívajíc při tom výsledkův sčítání lidu dne 31. prosince 1869, sestavených od c. kr. statistické ústřední komise., Nákladem c. kr. místodržitelství, Praha, 1872, s. 74, 84.

 

1878

Seznam míst v královstvím Českém. K rozkazu vysokého c. kr. místodržitelství Českého na základě úřadních udání sestaven. (na základě sčítání r. 1869.), Nákladem c. kr. místodržitelství, Praha , 1878, s. 53.

 

1882

BÍLEK, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618., V kommissi u Františka Řivnáče, Praha, 1882, s. 127.

 

1885

Obzor z 24.5.1885, č.   , ročník   , s. 115.

 

1889

Popis obecného školství v královstvím Českém. Pořízen dle úředních dat., Nákladem spisovatelovým, Praha, 1889, s. 5.

 

1897

SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého, Díl 11 Prácheňsko, Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, Praha, 1897, s. 194, 196, 197.

KOTÍK, Antonín: Naše příjmení. Studie ku poznání příjmení československých, s ukázáním jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu., Nákladem Jana Kotíka knihkupce na Smíchově, Praha, 1897, s. 61, 126.

Falešnými zakázkami ošálil množství pražských řemeslníků., Národní politika z 12.6.1897, č. 161, ročník 15, s. 2.

 

1899

Plzeňské listy z 1.11.1899, č.   , ročník   , s. 3.

 

1907

Nová doba z 1.6.1907, č.   , ročník    , s. 2.

 

1911

Nová doba z 23.6.1911, č.   , ročník   , s. 6.

 

1912

ZENKL, František: O knihovnách v okresu březnickém., Hlídka osvětového sboru březnického z ledna 1912, č. 1, ročník 1, s. 3-4.

WOLF, František: Zdravotní zpráva v okrese Březnickém 1911., Věstník Městské spořitelny v Březnici z dubna 1912, č. 2, ročník 3, s. 14-15.

FIALA, V.: Z pamětí školy březnické po roce 1773., Věstník Městské spořitelny v Březnici z dubna 1912, č. 2, ročník 3, s. 15-17.

 

1913

NAVRÁTIL, Michal: DANIEL, Ignác, Dr., obv. lékař v Bechyni, nar. 15. července 1846 ve Vševilech u Březnice, Almanach českých lékařů, 39, Praha 1913.

Seznam míst v království Českém. Sestaven na základě úředních dat k rozkazu c. k. místodržitelství., Tiskem místodržitelské knihtiskárny, Praha, 1913, s. 29.

 

1914

FIALA, V.: C.k. hlavní škola v Březnici 1809-69., Věstník Městské spořitelny v Březnici z ledna 1914, č. 1, ročník 5, s. 6-7.

BIERHANZL, František: Pročevily, Věstník Městské spořitelny v Březnici z dubna 1914, č. 2, ročník 5, s. 2-5.

KOUT, Jan: Archeologické památky Březnice a okolí., Věstník Městské spořitelny v Březnici z dubna 1914, č. 2, ročník 5, s. 7-8.

 

1915

SIBLÍK, Josef: Blatensko a Březnicko, Blatná 1915, s. 19,20,xxxx, 41,42, xx, 137, 138, 201, 207, 314, 322, 340, 405, 406.

Výkazy ztrát. 91. výkaz vydaný dne 3. ledna 1915., Národní listy z 16.1.1915, č. 16, ročník 55, s. 4.

Výkaz ztrát č. 106. Vydán 18. ledna., Příloha „Národní Politiky“ k číslu 30. ze dne 30.1.1915, s. 3.

Národní listy z 31.1.1915, č.   , ročník   , s. 6.

Výkazy ztrát. 128. výkaz vydaný dne 17. února 1915., Národní listy z 26.2.1915, č. 57, ročník 55, s. 4.

MUDr. Hynek Daniel, Věstník Městské spořitelny v Březnici z dubna 1915, č. 2, ročník 6, s. 9.

 

1918

KŘEMEN, František: Ukázka robotních poměrů na Březnicku na počátku 18. století, Z archivu okresního soudu v Březnici, Otavan III, Písek 1918/19, č. 32, ročník     , s.

 

1919

Český deník z 17.8.1919, č.   , ročník   , s. 4.

 

1923

Rozpravy České akademie věd a umění. Třída I. z …, č.   , ročník   , s. 212.

 

1924

KŘEMEN, František: Těžká robota 1729, Z archivu okresního soudu v Březnici, Venkov XIX z 29.4.1924, Praha, č. 101, ročník 19, s.

HOFMEISTER, Rudolf Richard: Ukradli zvon., Věstník Městské spořitelny v Březnici z prosince 1924, č. 4, ročník 15, s. 2-4.

 

1925

HOFMEISTER, Rudolf Richard: Ukradli zvon, Český deník XIV z 26.1.1925, Plzeň, č. 26, ročník 14, s. 2-3.

ZENKL, František Dušan: Spisovatelé rodáci okresu Březnického, Věstník Městské spořitelny VI z dubna 1925, Březnice, č. 2, ročník 6, s.

 

1928

KŘEMEN, František: Těžké roboty na Březnicku na počátku 18. století. Otavan XII, Písek 1928/29, č. 130, ročník 12, s.

 

1929

VAVROUŠEK,  Bohumil: Vševily (Blatná – Čechy): kaple (fot. 1917), In: Kostel na dědině a v městečku, č. 431, Praha 1929.

Hasičský sborník

 

1930

SLAVÍK, František August: Rožmitál pod Třemšínem a okolí 1230 – 1930, Město Rožmitál pod Třemšínem 1930, s. 20, 21, 36, 53, 64, 74, 76, 93-95, 221, 239, 258, 260, 264, 268.

Obce, jež nemají obecních přirážek., Národní politika z 18.2.1930, č. 48, ročník 68, s. 3.

 

1931

Sčítání lidu o. březnického dne 2. prosince 1930., Věstník Městské spořitelny v Březnici z března 1931, č. 1, ročník 22, s. 11-13.

Hasičská hlídka., Věstník Městské spořitelny v Březnici z července 1931, č. 2, ročník 22, s. 15.

 

1933

MATOUŠEK, Václav: Rožmitál pod Třemšínem. Stručný průvodce městem a okolím, Odbor klubu čsl. Turistů v Rožmitále p. Tř., 1933, s. 20, 23, 24, 29.

 

1934

IX. Rožmitál – Březnice., Národ z 3.5.1934, č. 85, ročník xx, s. 6.

Český deník z 21.11.1934, č.   , ročník   , s.3.

 

1937

MATOUŠEK, Václav: Zaniklé osady, hrady, tvrze a kostely v našem okrese., Věstník Městské spořitelny v Březnici z června 1937, č. 2, ročník 28, s. 2-4.

 

1941

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 102.

 

1946

Pravda z 29.5.1946, č.   , ročník   , s.1.

 

1948

Bozeňsko, č. 3, ročník IV (1948) s. 80.

 

1949

MATOUŠEK, Václav: Geologické poměry na Rožmitálsku, Bozeňsko, č. 4, ročník V (1949), s. 101, 104.

 

1950

Pravda z 10.6.1950, č.   , ročník   , s. 12, 13.

 

1954

HAAS, Antonín: Berní rula 27. Kraj Prácheňský I. díl, SPN, Praha, 1954, s. 220.  

Pravda z 19.3.1954, č.   , ročník   , s. 1.

 

1956

Pravda z 3.10.1956, č.   , ročník   , s. 2.

Pravda z 5.10.1956, č.   , ročník   , s. 2.

 

1957

PROFOUS, Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV, ČSAVU Praha 1957, s.

 

1959

Pravda z 31.10.1959, č.   , ročník   , s. 6.

 

1960

Pravda z 12.3.1960, č.   , ročník   , s.3.

 

1962

Prokop, R. (1963): Zpráva o nálezu krinoidových zbytků ve vrstvách vševilských na Rožmitálsku (M-33-88-B). - Zpr. geol. Výzk., 1962: 100-101. Praha.

 

1963

Cesta vede přes národní výbor, Svoboda z 11.12.1963, č. 294, ročník 72, s.

Pojedou na VI. celostátní sjezd JZD

Otevřený dopis

Výrobní praxi učitelům zemědělských škol

 

1964

LUTTERER, Ivan: Psychologie pojmenování a tzv. přezdívková jména místní, Naše řeč 2, Ústav pro jazyk český – Akademie věd ČR, 1964, ročník 47, s. 81-88.

 

1966

Rudé právo z 17.11.1966, č.   , ročník   , s. 6.

 

1969

Rudé právo z 23.10.1969, č.   , ročník   , s. 3.

 

1970

Rudé právo z 20.7.1970, č.   , ročník   , s. 2.

 

1972

Rudé právo z 29.6.1972, č.   , ročník   , s. 7.

 

1982

POLÁK, Stanislav: Okresní archiv v Příbrami – Průvodce po archivních fondech a sbírkách I, Vlastivědný sborník Podbrdska 20, Okresní archiv v Příbrami & Okresní muzeum v Příbrami, Příbram, 1982, s. 159, 169, 170, 176, 227, 297, 344.

 

1987

Historie města Rožmitálu – pokračování, Rožmitálský zpravodaj z 1987, č. 10, ročník      ,    s. 9-10.

 

1988

Naše zemědělství má předpoklady obstát, Nové Příbramsko z 26.8.1988, č.   , ročník 37, s. 1.

Živa z …, č.   , ročník   , s. 229.

 

1993

Sli: Vševilský lom obnoven, Periskop z

Lom, koupání, raci a obecní zisky, Příbramsko z 27.7.1993, č. 30, ročník 42, s. 2.

Na scéně znovu vševilský lom, Příbramský deník z 24.9.1993, č. 11, ročník 1, s. 11.

 

1994

Boj o račí lokalitu se nevzdává, Příbramský deník z 7.3.1994, č. 55, ročník 2, s. 9.

KUBÍK, Jiří: Co nového v cause „Vševilský lom“, Příbramský deník z 29.4.1994, č. 100, ročník 2, s. 10.

KOCKA, Ladislav: Raci opouštějí vševilský lom, Zemědělské noviny z 31.10.1994, č. 255, ročník 4, s. 3.

Raci opravdu zápasili o život, Příbramský deník z 7.11.1994, č. 261, ročník 2, s. 9.

Těžba kamene, nebo možnost koupání, Příbramský deník z 1.12.1994, č. 282, ročník 14, s. 10.

 

1995

Z lomu poteče obci zisk, Zemědělské noviny z 3.1.1995, č. 2, ročník 5, s. 7.

HEJKRLÍK, Zdeněk: Na pomezí Březnicka a Rožmitálska, Příbramský deník z 18.1.1995, č. 15, ročník 3, s. 9.

 

1996

In: Podbrdsko III, Státní okresní archiv Příbram 1996, ročník 3, s.

GUTWIRTH, Jiří: 100 let SDH Vševily, OÚ Vševily + SDH Vševily, 1996.

HÁSEK, Jindřich: Uznání od starosty obce, Příbramský deník z 25.6.1996, č.    , ročník 4, s.

HÁSEK, Jindřich: Gruntování Vševil před sjezdem rodáků, Příbramský deník z         č.   , ročník 4, s.

HÁSEK, Jindřich: Hasiči ve Vševilech začínají už v pátek, Příbramský deník z              č.    , ročník 4, s.

Ve Vševilech na Příbramsku…, Zemědělské noviny z 28.6.1996, č.    , ročník 4, s.

HÁSEK, Jindřich: Stoletka sboru dobrovolných hasičů ve Vševilech, Příbramský deník z 28.6.1996, č.    , ročník 4, s. 11.

KUBÍK, J.: Vševilští hasiči oslavují, Příbramský deník z 29.6.1996, č.    , ročník 4, s.

HÁSEK, Jindřich: Ani bouřky a lijáky neodradily stovky účastníků, Příbramský deník z 1.7.1996, č.   , ročník 4, s.

 

1997

HULÍNSKÝ, Milan: Dvě obce náhle změnily názor a souhlasí s průzkumem zlata, MF Dnes z 28.5.1997, č. 123, ročník 8, příloha 1.

KOCKA, Ladislav: Zlatokopům se podařilo narušit jednotný odpor obcí na Rožmitálsku, Zemské noviny z 7.6.1997, č. 132. ročník 7, s. 4.

 

1998

HULÍNSKÝ, Milan: Rozhodnutí o průzkumu zlata se odkládá, MF Dnes z 19.12.1998, č.     , ročník    , C1.

CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Praha, 1998.

 

1999

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 86.

LOUCKÁ, Pavla: Tradice sousedské lásky v Čechách, Vesmír z 5.1.1999, č. 1, ročník 78,   s. 15.

HUTR, Karel: K dobré náladě zahrála rodákům Venkovanka, Příbramský deník z 16.8.1999, č.    , ročník 4, s. 7.

HUTR, Karel: Ve Vševilech slavili 650. výročí…, Příbramský deník

VN: Oslavy Vševilských,

VALENTA, Jan a kol.: Bibliografie českého amatérského divadla, Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Praha, 1999.

 

2000

Silniční most se propadl, MF Dnes z 1.3.2000, č.    , ročník    , C1.

Náhradní most se již staví, MF Dnes z 3.3.2000, č.    , ročník    , C2.

JANEČEK, Jaroslav: 120 let požárního sboru Rožmitál pod Třemšínem, MěÚ – Kulturní Klub Rožmitál pod Třemšínem 2000, s. 9.

 

2001

In: Podbrdsko VIII, Státní okresní archiv Příbram 2001, ročník 8, s.

V odlehlejších obcí regionu je bez zaměstnání více lidí, MF Dnes z 10.1.2001, č.    , ročník    , C1.

CHVÁL, Václav: Krajem Přibíka Jeníška z Újezda, Horymír z 1.3.2001, č. 9, ročník 5, s. 15.

ŠTĚPÁN, Pavel: Řada pomístních jmen má původ v přezdívkách, MF Dnes z 12.7.2001, č. 160, ročník    ,C5.

 

2002

Mikroregion Třemšín, Mikroregion Třemšín,  2002. – brožura

VELFL, Josef a kolektiv: Legionáři z Příbramska, Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum v Příbrami, Příbram, 2002, s. 92, 93, 95-98, 103, 104, 106, 188, 195.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 676.

In: Podbrdsko IX, Státní okresní archiv Příbram 2002, ročník 9, s.

ŽÁN, František: V Integrované střední škole hotelového provozu …, Příbramský deník z 27.3.2002, č.    , ročník 10, s.    (FOTO)

ČIŽMARIKOVÁ, Tereza: Vurm rozhlednu neodsoudil, Příbramský deník z 3.10.2002, č.    , ročník 10, s.

 

2003

XXXXXXXXXX In: Podbrdsko X, Státní okresní archiv Příbram 2003, ročník 10, s.

KOZLÍK, Jaroslav: 130 let sboru dobrovolných hasičů města Březnice, SDH Březnice 2003, s. 6, 18, 19.

ŘONDÍKOVÁ: Dana, Krajští úředníci se představili, Příbramský deník z 24.1.2003, č.    , ročník 11, s.    (FOTO)

Exkurze žáků a žákyň devátých tříd k volbě povolání, Rožmitálsko z února 2003, č.    , ročník   , s. 33. (FOTO)

KŮRKA, Karel: Na návštěvě ve firmě Herlin, Stavební technika z října 2003, č. 5-6, ročník 1, s. 14.

 

2004

MAREŠOVÁ,  Marie: Drobné sakrální památky na Rožmitálsku, In: Podbrdsko XI, Státní okresní archiv Příbram 2004, ročník 11, s. 61, 71, 74.

Starorožmitálští hasiči odstartovali novou soutěž, Příbramský deník z 20.7.2004, č.     , ročník 12, s. 14  (FOTO)

 

2005

TOUFAR, Pavel: Toulky kolem Třemšína, Start, Benešov 2005, s. 220-222.

SLAVÍK, František August: Rožmitál pod Třemšínem a okolí 1230 – 1930, Město Rožmitál pod Třemšínem 2005, s. 20, 21, 36, 53, 64, 74, 76, 93-95, 221, 239, 258, 260, 264, 268.

KORBEL PODBRDSKÝ, Jaroslav: Montánní, kulturní a historická výročí (Výročí roku 2006), Spolek Prokop Příbram 2005, s. 4.

Nový most otevřou na konci září, MF Dnes z 15.9.2005, č.    , ročník   , C4.

HUTR, Karel: Oheň o víkendu poničil dva domy, otec se synem skončili v nemocnici, Příbramský deník z 18.10.2005, č.     , ročník     , s. 2.

 

2006

HUTR, Karel: Vševily opravují kapličku na návsi, Příbramský deník z …… 2006, č. 277, ročník 14, s. 2.

HOJNÝ, Ladislav: Vlastivědný vycházkář Ladislav Hojný na toulkách ve Vševilech, Místní kultura z března 2006, č. 3, ročník16, s. 41.

HÁSEK, Jindřich: Jeden za všechny, všichni za jednoho (1896 – 2006), Obec Vševily, 2006.

Pňovičtí hasiči jsou špičkoví, Periskop z 16.11.2006, č.   , ročník    , s.     (FOTO)

FÜRST, Ludvík: Starobřeznické miniaturky, nákladem Josefa Bendy, prosinec 2006, s. 32.

 

2007

Mikroregion Třemšín, Mikroregion Třemšín, 2007. – prospekt

Mikroregion Třemšín, Mikroregion Třemšín, 2007. – mapa

BESPERÁT, Ondřej: Místní referenda nebudou v celém mikroregionu, Příbramský deník z 24.4.2007, č.    , ročník 15, s.

ŠVÉDOVÁ, Pavla: Hlasováním nic nezvrátí, tvrdí Pehe, MF Dnes z 25.4.2007, č.    , ročník   , C2.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina: Obecní knihovna ve Vševilech, Třemšínské listy z května 2007, č. 5, ročník IV, s. 30.

HUTR, Karel: Referenda o radaru lidé vítají, Příbramský deník z 13.5.2007, č.   , ročník 15, s.

FARYOVÁ,  Ivana: Ministerstvo: ptejte se jinak, MF Dnes z 14.5.2007, č.   , ročník    , C1.

MATĚJOVCOVÁ, Květa: Starostové z Brd píší kongresu USA, Příbramský deník z 15.5.2007, č.   , ročník 15, s.

ŠVÉDOVÁ, Pavla: Obce: referendum stihneme, MF Dnes z 15.5.2007, č.   , ročník    , C4.

Hasiči soutěžili v Bezděkově, Příbramský deník z 16.5.2007, č.   , ročník 15, s. 7. (FOTO)

Starosta chce referendum o radaru, MF Dnes z 19.5.2007, č.   , ročník    , C1.

ŠVÉDOVÁ, Pavla: Setkání s politiky lidi zklamalo, MF Dnes z 1.6.2007, č.   , ročník    , C4.

BABEJ, Ivan: Obyvatelé devíti obcí hlasují o radaru, Příbramský deník z 9.6.2007, č.   , ročník 15, s.

HUTR, Karel: Lidé v místním referendu odmítli radar v Brdech, Příbramský deník z 11.6.2007, č.   , ročník 15, s.

FARYOVÁ,  Ivana: Lidé radar v Brdech odmítli, MF Dnes z 11.6.2007, č.   , ročník    , C2.

HUTR, Karel: Problém: mizí voda ze studní, Příbramský deník z 19.7.2007, č.   , ročník 15, s.

HUTR, Karel: Voda se vytrácí ze studen, vysychají už i lesní potoky, Příbramský deník z 19.7.2007, č.   , ročník 15, s.

KURKA, Karel: Ani u včelaření nechybí veselé historky, Příbramský deník z 24.7.2007,     č.   , ročník 15, s.

HUTR, Karel: Zámek chátrá, majitel o dotaci vůbec nestál, Příbramský deník z 31.7.2007,  č.   , ročník 15, s.

Strašičtí budou již podruhé hlasovat o radaru, MF Dnes z 15.9.2007, č.   , ročník    , C1. – Plzeňský kraj.

ŠVÉDOVÁ, Pavla: „Pokles jsem očekával“, MF Dnes z 13.11.2007, č.   , ročník    , C4.

 

2008

DOSTÁL, Tomáš a kolektiv: STŘEDOČESKÝ KRAJ – města a obce Středočeského kraje, PROXIMA Bohemia s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 2008, s. 509.

JANÁČ, Marek: Divnopis 2, Radioservis, Praha 2008 s. 290-293.

KODÍČKOVÁ, Jindřiška: Tip na výlet – Na Skleněném vrchu, Podleský zpravodaj ze září 2008, č. 9, ročník 18, s. 7.

SOUČEK, Karel: Město chce přitáhnout turisty, MF Dnes z 21.11.2008, č.   , ročník    , C4.

 

2009

HUTR, Karel: Podoba nové rozhledny byla už vybraná, Příbramský deník z 15.4.2009, č.   , ročník 17, s.

PEKÁREK, Josef: Konec vševilského kravína po 39 letech provozu, Třemšínské listy z října 2009, č. 10, ročník VI, s. 21.

HUTR, Karel: Vševilští hasiči si s obcí navzájem pomáhají, Příbramský deník z 26.11.2009, č.   , ročník 17, s.

 

2010

FÜRST, Arnošt, KOZLÍK, Jaroslav: Březnice převážně druhé poloviny 20. století v pohledech a fotografiích města a okolí, Přehled poválečného vývoje Březnice, Díl II, Březnice, 2010, s. 96, 329, 330.

HUTR, Karel: Silničáři s těžkou technikou rozšiřovali silnice, Příbramský deník z 3.2.2010,  č.   , ročník 18, s.

Jak řádil loni „červený kohout“, Periskop z 5.2.2010, č.    , ročník     , s. 4.

SOUČEK, Karel: Malá obec Vševily bude mít vlastní galerii, Příbramský deník z 10.3.2010, č.   , ročník 18, s. 6.

PEKÁREK, Josef, ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina: Knihovna, Obecní knihovna Vševily, Vševily, březen 2010.

PEKÁREK, Josef: Vzpomínáš?, Galerie 10, Vševily, březen 2010.

BARTONÍČKOVÁ,  Petra: Vševily – obec, která dává o sobě vědět, Březnické noviny z dubna 2010, č. 4, ročník 8, s. 19.

Dozvěděli jsme se:, MEZI NÁMI – Malý bulletin knihoven Středočeského kraje z dubna 2010, č. 4, ročník 2, s. 2.

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 1. část, Třemšínské listy z května 2010, č. 5, ročník VII, s. 21.

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 2. část, Třemšínské listy z června 2010, č. 6, ročník VII, s. 20-21.

Fotografie odhalí nejen minulost lomu, Příbramský deník z 4.6.2010, č.   , ročník 18, s. 3.

PEKÁREK, Josef: Lom Vševily aneb Pohledy do minulosti i současnosti, Galerie 10, Vševily, červen 2010.

Kam za kulturou v regionu, Příbramský deník z 18.6.2010, č.   , ročník 18, s. 6.

JAROLÍMEK, Zdeněk: Řekli si své ano, Příbramský deník z 28.6.2010, č.   , ročník 18,     s. 8. (FOTO)

HÁJEK, Jan: Turnaj minižáků v Podlesí vyhrál Rožmitál, Příbramský deník z 28.6.2010, č.   , ročník 18, s. 21. (FOTO)

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 3. část, Třemšínské listy z července 2010, č. 7, ročník VII, s. 16.

SOUČEK, Karel: Vševilský lom je s různými přestávkami v provozu téměř sto let, historii mapuje výstava, Příbramský deník z 17.7.2010,         č. 164, ročník 18,  s. 2.

Poznáte, o jakou obec Příbramska se jedná? Příbramský deník z 19.7.2010, č. 165, ročník 18,  s. 6.

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 4. část, Třemšínské listy ze srpna 2010, č. 8, ročník VII, s. 19.

Vševily: Zloděj vyloupil věci z nakladače v lomu, Příbramský deník z 21.8.2010, č.   ,  ročník 18, s.

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 5. část, Třemšínské listy ze září 2010, č. 9, ročník VII, s. 17-18.

Kam za kulturou v regionu, Příbramský deník z 3.9.2010, č.   , ročník 18, s. 6.

PEKÁREK, Josef: Lokšany, březnické židovské ghetto, Galerie 10, Vševily, září 2010.

Loňští vítězové mají start zdarma, Příbramský deník z 25.9.2010, č.   , ročník, 18, s. 2.

PEKÁREK, Josef: Drobné sakrální památky ve Vševilech, 6. část, Třemšínské listy z října 2010, č. 10, ročník VII, s. 26.

ULÍK, Petr: Velká ostuda malé obce, Periskop z 5.-11.11.2010, č. 42, ročník 21, s.3

DANIEL, Karel: Reakce na článek Velká ostuda malé obce, Periskop z 12.-18.11.2010, č. 43, ročník 21, s. 5.

PEKÁREK, Josef (ed.): Vševily: Ukradli zvon, Obec Vševily, prosinec 2010.

PEKÁREK, Josef: O víně s Jiřím Šefčíkem, akad. mal. (vinařem na Chateau Aureus Vševily), Obec Vševily, prosinec 2010.

PEKÁREK, Josef: … pravá od Mattela, Galerie 10, Vševily, prosinec 2010.

SOUČEK, Karel: Panenka Barbie je hlavním tématem nové výstavy v Galerii 10, Příbramský deník z 17.12.2010, č.   , ročník 18, s. 6.

 

2011

PEKÁREK, Josef: Paměti Sboru dobrovolných hasičů (1896-1936), Obec Vševily, leden 2011.

PEKÁREK, Josef: Kniha zápisů organisace – Vševily (1945-1958), Obec Vševily, březen 2011.

HUTR, Karel: Díky meteostanici nemusí třikrát denně zapisovat údaje, Příbramský deník z 29.3.2011, č.   , ročník 19, s. s

SOUČEK, Karel: Fotografka Julie Legátová, která vystavuje ve Vševilech, vidí přírodu nezvyklým okem, Příbramský deník z 31.3.2011, č.   , ročník 19, s. 6.

PEKÁREK, Josef: Melancholické akty, Galerie 10, Vševily, duben 2011.

PEKÁREK, Josef: Matrika členů Sboru dobrovolných hasičů ve Vševilech (1896-2010), Obec Vševily, červen 2011.

SOUČEK, Karel: Hasiči z Bezděkova a Vševil slaví kulaté narozeniny soutěží a výstavou, Příbramský deník z 10.6.2011, č.   , ročník 19, s. 2.

PEKÁREK, Josef: Co jste hasiči, co jste dělali?, Galerie 10, Vševily, červen 2011.

PEKÁREK, Josef: O hasičích u příležitosti 115. výročí založení SDH Vševily (1896 – 2011), Obec Vševily, červen 2011.

JIRÁSEK, Jindřich: 120 let Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Rožmitále 1891 – 2011, Sbor dobrovolných hasičů Starý Rožmitál, 2011, s. 45, 55.

TRČKA, Vilém: … 1911 - 2011 … 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bezděkově pod Třemšínem, Obec Bezděkov pod Třemšínem, 2011, s. 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.

PRÁŠIL, Petr: Rožmitálsko na starých pohlednicích a fotografiích, Baron, Hostivice 2011, s. 202,203.

KOZLÍK, Jaroslav: 100 let Včelařského spolku pro Březnici a okolí, Včelařský spolek v Březnici, 2011, s. 4, 10, 19, 34, 35, 37, 38, 43, 48, 52.

Oldřich Jirák prvně otevřel očka …, Příbramský deník z 6.8.2011, č.    , ročník 19, s.

Zuzana Veselá, dcerka rodičů …, Příbramský deník z 13.8.2011, č.    , ročník 19, s. 15.

SOUČEK, Karel: V malé vesničce funguje regionální galerie, <http://mistnikultura.cz/v-male-vesnicce-funguje-regionalni-galerie> (3.10.2011)

SOUČEK, Karel: Hola, hola, škola volá … do vševilské Galerie 10, Příbramský deník z 8.11.2011, č. 261, ročník 19, s. 11.

Příbram bude poskytovat elektronické služby 29 obcím, Příbramský deník z 14.12.2011, č. , ročník 19, s.

 

2012

ŠEVR, Vlastimil: Benák: Obdivuji minerály z brazilských lokalit, Příbramský deník z 13.1.2012, č.    , ročník 20, s. 3.

PEKÁREK, Josef: Sněhové vločky bez komentáře, Galerie 10, Vševily, únor 2012.

KORBEL PODBRDSKÝ, Jaroslav: Kalendárium 2012, Příbramský deník z 29.5.2012, č.    , ročník 20, s. 6.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (1.) „Vševily“ legendárně, Třemšínské listy z června 2012, č. 6, ročník IX, s. 21.

KROLUPPEROVÁ, Daniela: Společenstvo klíčníků, Albatros, Praha, 2012, s. 42, 44, 63, 77, 114.

ŠEMBEROVÁ, Kristina, Jak se mají včely?, Marianne Venkov & styl, SPECIÁL léto 2012, s. 118-123.

VRBECKÝ, Michal: Názvy obcí leccos prozradí, Příbramský deník z 14.6.2012, č.    , ročník 20, s. I.

TRČKA, Vilém: Na republikové soutěži budou okres reprezentovat dorostenky z Petrovic a dorostenci z Kosovy Hory, Příbramský deník z 26.6.2012, č. 149, ročník 20, s. 2.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (2.) „Vševily“ lingvisticky, Třemšínské listy z července 2012, č. 7, ročník IX, s. 19.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (3.) Vševilské úmoří, Třemšínské listy ze srpna 2012, č. 8, ročník IX, s. 16.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (4.) Obecná škola, Třemšínské listy ze září 2012 , č. 9, ročník IX, s. 23.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (5.) Kinoprojekce, Třemšínské listy z října 2012, č. 10, ročník IX, s. 22-23.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (6.) Legionáři, Třemšínské listy z listopadu 2012 , č. 11, ročník IX, s. 23.

SOUČEK, Karel: V Galerii 10 ve Vševilech vystavené snímky klik dveří mají hlubší významy, Příbramský deník z 12.11.2012, č. 265, ročník 20, s. 2.

PEKÁREK, Josef: Na jeden nádech (7.) Divadlo, Třemšínské listy z prosince 2012, č. 12, ročník IX, s. XX

Seznam literatury bude průběžně aktualizován.