Obsah

7/ Divadlo

V obci Vševily bylo divadlo spojeno s místními hasiči. Ti se na své valné hromadě 12.12.1903 usnesli, by sbor pořádal divadelní představení. Ještě ke konci téhož roku je zaznamenána důležitá podpora vševilského divadelnictví. „Zaznamenání do pamětní knihy zaslouží, že dívky Vševilské čistý výnos ze zástěrkového plesu v obnosu 15 zl. věnovaly sboru na zakoupení divadelních potřeb. Svědčí to o jich národním uvědomění a slouží jim jenom ku cti.“ První představení se konalo 4.4.1904. Sehrály se dvě veselohry: „Pensionát paní Borové“ a „Doktorovo tajemství“. Kronika dodává, „účastenství bylo hojné a hráno bez chyby.“ Bohužel neexistují informace o tom, kde se hrálo či jak vypadala scéna a kostýmy. Absence záznamů je typická pro celou divadelní historii obce. Známe jen data a názvy konání

představení. Vesměs se jednalo o hry lehčího žánru. Ve stejném roce 20.11. se konalo ještě jedno představení, které rovněž bylo komponováno ze dvou her: „Lest“ a „Sběratelka starožitností“. Dále se konalo: 1905 představení; 1906 Pastýři u jeslí Betlémských; Co snoubenci poroučejí; Hubička na schodech; Jesličky; 1907 Jesličky; 1908 představení; 1911 Jesličky; 1912 Pastýři u jeslí Betlémských.

O období během světové války nemáme záznamy. Tento stav přetrvává až do 1925, kdy 18.3. na výborové schůzi se domlouvali hasiči ohledně zlepšení jeviště. Další zpráva je až z 29.1.1927, kdy se na schůzi jednalo o zakoupení plátna na jeviště.

1927 představení; V chaloupce a na statku; 1928 Pytlák Martin; To všecko z lásky; 1930 Paní revírníková a její Tony; 1931 Paní revírníková a její vnoučata; Pro čest hasičstva; Julinčiny vdavky; 1932 Dokud máš ještě maminku; představení; 1933 představení; 1934 Cikánčin svatební závoj; 1935 Pepička z malé chaloupky; Štěstí není milion; Ať žije Václav.

Další vývoj je nejasný, ale pravděpodobně je reakcí na nadcházející temné období českých dějin – nacismus. Je však pozoruhodné, že ani v roce 1938 nejsou záznamy o hraní vlasteneckých her. Únor 1940 dětské představení. Poté byly kroniky uloženy na úřadech a dopsány po dvaceti letech. A tak není divu, že o divadle – konalo-li se vůbec – máme už pouhé dvě zprávy z 1947: „Divadlo nebylo sehráno žádné, jelikož o ně nebyl zájem.“ a tečku z února 1957 Dámy a Husaři.

Vývoj v 50. letech se pak ubíral zcela jinudy. Změnilo se kulturní naladění lidí a na místo divadla se tlačil film. Časem se na vševilské ochotníky zapomnělo. Jistým vzkříšením jsou vánoční hry mladých hasičů. Letos se konají již počtvrté!