Obsah

6/ Legionáři

Dne 28. října jsme si připomněli významné výročí vyhlášení Československé republiky roku 1918. Toto datum máme všichni v sobě pevně zakotveno. Ale říká vám něco datum 11. listopadu? … Ne?! Tak vězte, že se jedná o Den válečných veteránů a bylo vyhlášeno právě k datu, kdy byla podepsáním mírové smlouvy ukončena 1. světová válka.

V procesu vzniku Československého státu hráli nezastupitelnou úlohu obyčejní lidé, z nichž se přes noc stali vojáci bojující po celém světě. Z více než 100.000 z nich se stali de facto „vlastizrádci“ Zradili svou vlast Rakousko-Uhersko a jako legionáři statečně bojovali pro svou novou vlast daleko od domova. Z Příbramska jich pocházelo na 2.800 a příslušných do Vševil bylo 11 mužů. Další desítky mužů pak byly nuceny bojovat za císaře Františka Josefa I. Vzdejme proto aspoň drobnou vzpomínkou hold všem chrabrým mužům, vojákům a legionářům, kteří se zasadili o to, že dnes existuje i Česká republika.

*

Seznam legionářů příslušných do Vševil (dle Josefa Velfla Legionáři z Příbramska):

1) RUSKO - BABORSKÝ Josef, Rožmitál p. Tř., příslušný tamtéž a Vševily: 1. pluk Mistra Jana Husi, 2. pluk Jiřího z Poděbrad.

2) ITÁLIE - BABORSKÝ Václav, Vševily: 4. kulometná rota 32. pluku Gardského; BALADA Josef, Vševily: 6. rota 32. pluku Gardského; BĚLKA Karel, Vševily: 31. pluk Arco, 39. pluk Výzvědný; DANIEL František, Vševily: 2. rota 35. pluku Foligno; GRANT Daniel, příslušný Vševily; HOLAN Antonín, Postřižín, přísl. Vševily: 10. rota 32. pluku Gardského; CHRASTIL Rudolf, Vševily: 33. pluk Doss Alto; PERKL Václav, Záběhlá,

přísl. tamtéž a Vševily: 32. pluk Gardský; POUSTKA František, Vševily: 6. rota 39. pluku Výzvědného; ŠEDIVÝ Václav, Vševily: 2. rota 34. pluku Střelce Jana Čapka.

*

Seznam vševilských nezvěstných a padlých v 1. světové válce (dle pomníku):

1) ZEMŘELÍ - SMRČKA Rudolf (†1914 Korutany); KOUBA František (†1915 Srbsko); NĚMEC Ciril (†1915 Itálie); BABORSKÝ Stanislav (†1916 v zaj. Asinara); POUSTKA Rudolf (†1916 Itálie); VALTA František (†1916 Itálie); RÁŽ František (†1917 Itálie).

2) NEZVĚSTNÍ - ŠTĚPÁN František; POUSTKA Hynek; POUSTKA Josef.

3) INVALIDNÍ ZEMŘELÍ VE VŠEVILECH - SMRČKA František (†1917); DANIEL František (†1918); TUHÁČEK Josef (†1921).

*

Chci vyzdvihnout jeden postřeh, co se týče pomníků obětem 1. světové války. Na žádném z nich neobjevíte, zda dotyčný člověk bojoval za monarchii nebo jako legionář za republiku. Bylo však důležité, že je Čechem a že se mu dá věřit jako otci, sousedovi či občanovi.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!