Obsah

16/ Parčík


V jednoaktovce představím stručný vývoj lokality na návsi, tzv. parčíku. Jedná se sice o drobný kousek země, ovšem s výraznou proměnou. Na ploše téměř 500 metrů čtverečných stála v minulosti tři drobná stavení: „Harantovna“, „Kolářík“ a „Vocáskovna“. Jednalo se o skromná stavení, která měla malou obytnou světničku a v přízemí chlívky. „Vocáskovna na měla dokonce dřevěnou pavlač. Avšak postupem doby a chudnutí tamních obyvatel objekty chátraly. Rodina Harantova a Kouba byli nuceni se přestěhovat do obecní pastoušky. To se odehrálo přibližně v druhé polovině 50. let.

Domy vytvářely s protilehlým čp. 17 úzkou uličku, po níž se sotva dalo projet koňským povozem. I z toho důvodu bylo po založení JZD Vševily (1956) ujednáno, že se zboří ruina „Harantovny“. To se neobešlo bez střetu s majiteli, bez jejichž vědomí tak bylo učiněno. Problém s úzkou silnicí však přetrvával nadále. Lidé se odstěhovali či zemřeli a objekty osiřely. Proto nejspíš roku 1962 bylo přikročeno ke zbourání zbylých dvou domků. V tomtéž roce byla dokončena výstavba objektu prasečáku JZD. Na místě „Vocáskovny“ byla zbudována o rok později vodárna zásobující zemědělské objekty kravína a prasečáku.

Následovala dvě klidná desetiletí, kdy prostor byl neupraven a zanedbán. Roku 1984 došlo ke slavnostnímu otevření nově zbudované prodejny potravin Jednota v Akci Z. Předpokládám, že kvůli celkovému zlepšení stavu života byla ujednána úprava prostor.

V květnu byly položeny obrubníky a upraven terén na návsi. Dosud nevyužitá lokalita byla upravena, zaseta travou a osázena okrasnými stromky – různými druhy jehličnanů a tújí.

Stromy rostly bez větších zcela volně. Byla zbudována lavička a roku 1997 i informační tabule o Přírodním parku Třemšín. Muži zde stavili každoročně máj. Na konci roku 2011 byl na schůzi zastupitelstva přednesen návrh na revitalizaci návsi. Začalo se s parčíkem. Oslovili jsme Petru Palusovou pro zpracování návrhů řešení místa. V následujících měsících probíhala jednání a pozvolna se přistupovalo k realizaci, kácení stromů apod. V září 2012 byla opravena opěrná zeď. A konečně při čekání na vhodné počasí došlo k ujednání termínu výsadby na 15. září formou brigády.

Děkuji všem, kteří přidali pomocnou ruku v průběhu těch dvou let příprav. Nesmírně si jí vážím a doufám, že nyní bude veřejné prostranství na návsi sloužit k relaxaci a konání rozličných kulturních akcí, na nichž se spolu opět setkáme.