Obsah

15/ Taneční zábavy

Mít možnost zazpívat si, odreagovat se pohybem či setkáním se se sousedy jsou tužby, které provází člověka od nepaměti. Spojí-li se tyto aktivity, objeví se nám plesy či taneční zábavy. Ve Vševilech máme o nich písemné prameny (především v hasičských kronikách) starší více než 100 let. Úplně první záznam pochází z 15.1.1903, kdy se konal hasičský věneček.

Hasiči, v pozdějších dobách požárníci, a nyní opět hasiči byli hlavními pořadateli těchto společenských setkávání. Od zmíněného roku 1903 se konaly v hostince p. Daniela nebo u p. Saláta každoročně v lednu či únoru hasičské, sborové či maškarní plesy až do roku 1940, kdy po období druhé světové války byl společenský život výrazně utlumen a plesy zakázány. (Stejný osud nastal i v průběhu první války.) Podle výpovědi Karla Daniela st. se ovšem i přes zákaz zábavy konaly ve Voříškově stodole čp. 21. Zajímavou zmínkou je informace o konání zástěrkového plesu z roce 1914.

Společenský život se obnovil hned po válce. Od 50. let k plesům přibyly taneční zábavy, ale jelikož v obci nebyl sál, tak se akce musely odehrávat v sousedním Bezděkově. Výrazným momentem se stal rok 1977 (okrskové cvičení v obci), v němž požárníci vybudovali taneční parket s přístřeškem a přestavěli přípravnu krmiv v drůbežárně na výčepnu točeného piva. Následovalo slavné období pořádání venkovních tanečních zábav, na které se sjížděli lidé ze širokého okolí. Konaly se až 4 zábavy v letních měsících. V roce 1982 získala obec objekt drůbežárny od JZD a započalo se s její adaptací. Také zde začaly účinkovat kapely moderní hudby. Do roku 1988, kdy od zábav bylo pro nezájem upuštěno, zde vystoupily: Bon Pari, Diamant, Gong, Golém III, Pluton, Nokturno, Combo, Gentiana či Golf. Od 1985 se do popředí dostávají diskotéky, hudba z magnetofonu uváděná diskjockejem.

Porevoluční období znamenalo úpadek spolkového ale i společenského života. Taneční zábavy kvůli nezájmu byly zrušeny. Hasiči se pokusili oživit činnost plesem (Rybáři z Blatné) a zábavou (Bablko) roku 1995 v Bezděkově. Brzy od toho zase opustili. V následujících letech se konaly letní taneční zábavy na parketu vždy o výročích: 1996 – 100 let SDH (Venkovanka), 1997 – 50 let Herlin, 1999 – 650 let obce apod. Zájem z řad veřejnosti se již neobjevil v původní šíři, spíše se jednalo o akci pro místní obyvatele. Určitým oživením místa jsou diskotéky, které organizuje DJ Dave. Během roku se koná také několik „zpívaných“ přímo v Pupu.