Obsah

10/ Pašije

Pašijový týden je pohyblivé období následující po první neděli po prvním jarním úplňku. Kromě liturgických obřadů se v závislosti na nich odehrávají i světské. Nebudu se zde věnovat ani jarnímu úklidu, ani velikonočním bochánkům, beránkům či nádivinám, nýbrž koledování. To kapitáni - nejčastěji nejstarší děti - se třeba při čekání na autobus do školy domluví s ostatními na organizaci. Rachtat (dále řehtat či klapat) zpravidla chodí pouze kluci, avšak u nás je tomu ode dávna jinak, jelikož Vševily nedisponují takovým množstvím chlapců, a tak je doplňují dívky. Dokonce asi před sedmi lety byla poprvé kapitánem dívka (!), ale nyní se to vrátilo zpět do rukou chlapců.

Na Zelený čtvrtek se s poledním zvoněním seřadí u kapličky zástup dítek s hlasitými rachtačkami a vydají se nahrazovat v ten den odlétnuté zvony do Říma. Polední obchůzka je připomínkou Jidášovy zrady Krista. Druhá čtvrteční obchůzka se koná v 17 hodin jako možný odkaz na poslední večeři Páně, po níž následovalo zatčení v Getsemanské zahradě.

Velký pátek je náročný, co se týče rachtání, a začíná brzy ráno. (Mučení Krista, předvedení před Piláta Pontského a křížová cesta na Golgotu.) Polední obchůzka smutně oznamuje právě zemřelého Krista na kříži. Hlasité rachtání v 15 hodin lze považovat za ohlašování sejmutí

těla Kristova z kříže. Rachtání od 17 hodin upozorňuje na jeho uložení do hrobu. U nás je zvláštností to, že se v nedávné minulosti přesunula sobotní koleda na páteční večer od 18 hodin. Děti si přinesou košíky na vajíčka, sladkosti a drobný penízek. Chodí od stavení ke stavení a vždy koledují:

Jidáši, Jidáši, cos´ to učinil,

že jsi svého Mistra Židům prozradil?

Židi nevěrní jako psi černí,

kopali jámu Ježíší Pánu.

Na Velký pátek do hrobu dali,

na Bílou sobotu z hrobu vyndali.

Aleluja, aleluja,

chvála Pána Boha.

…a hlasitě to potvrdí zarachtáním. Po několikahodinovém obcházení domů si následně spravedlivě koledu rozdělují v Pupu plni nedočkavosti, jak jejich snaha byla oceněna. Zcela nakonec se od každého vybere „záloha“, kterou koledník dostane od kapitánů zpět jen tehdy, přijde-li na závěrečné ranní sobotní rachtání od 7 hodin. Každá obchůzka je zakončena - i v dnešní době - společným Otčenášem.

Bílá sobota je tečkou za dobře vykonanou prací a svátky, neboť zvony z Říma se vracejí zpět. Podle Bible se v noci z neděle na pondělí uskutečnilo Zmrtvýchvstání Krista. Pondělí je věnováno pomlázkám, vajíčkům a oslavě příchodu jara.