Obsah

4/ Obecná škola

Kronika školy v Pročevilech popisuje počátky učení tak, že ve Vševilech učeny byly dítky prvotně ve statku u „Valtů“, nyní u „Dvořáků“, později v chalupě u „Veských“, nyní u „Haranta“. Z toho vidno, že nebylo z počátku žádného stavení školního, zvláště k vyučování určeného, nýbrž místnosti ty byly buď najaty nebo propůjčeny majetníkem samým zdarma, poněvadž vyučoval. Osoby, jež byly za učitele považovány, učily dítky počátkem čtení, psaní, počítání. Během času mezi všemi těmito učiteli nejvíce vynikal Hykeš ve Vševilech. Byl pilný a svědomitý, a tím nabyl záhy obliby mezi rodiči. Dokonce i v Pročevilech, Volenicích i

Nouzově přestali sami v domácnosti své dítky vyučovati a dávali je do učení k Hykešovi, u něhož zařízena byla škola pokoutní. Hykeš se dostal do Tochovic a odtamtud sem byl přesazen učitelský pomocník Karel Sedláček. V tomto poměru zde přetrvala škola až do roku 1834. (Pročevilská jednotřídní škola byla zřízena roku 1829.)

A právě roku 1834 došlo k úmluvě mezi občany ze Vševil, Volenic, Bezděkova a Pročevil, by se ve Vševilech postavila škola. Již bylo vyhlédnuto pro ni místo na trávníku proti chalupě Josefa Chloupka vulgo Soukeníka, ale tu vysloveno bylo přání, aby škola byla postavena blíže kostela svaté Barbory v Pročevilech, ježto by tu dítky mohly častěji do kostela choditi. Tento důvod rozhodl. Škola postavena roku 1835.

Prvním učitelem byl ustanoven Karel Sedláček, který zde působil plných třicet pět let do roku 1870. Roku 1876 se stala škola dvoutřídní. V roce 1913 chodily do pročevilské školy děti z Pročevil, Volenic, Vševil a ze samot Nouzova, Cihelny, Na Drahách a Lesních Chalup. Celkem se jednalo o 145 dětí, z toho 70 hochů a 75 dívek.

Roku 1966 se škola stává opět jednotřídní pro malý počet žáků (18 dětí). Posledním učitelem se v Pročevilech stal Josef Škácha (1937-1940, 1946-1976 jako řídicí).

Poslední den pročevilské (obecné) školy byl 30. červen 1976. Se školou se rozloučilo 13 žáků: ze Vševil (šli do Rožmitálu) Josef Pekárek – jako úplně poslední!, Jitka Danielová, Milan Pekárek, Ladislav Svoboda a Radek Vrba, z Volenic (šli do Březnice) Milan Kůrka, Václav Pešek, Jiří Štěpán, Irena Muláčková, Dana Muláčková, Dana Kůrková, Petra Hrzalová a Rosťa Štěpán. Budova školy sloužila svému účelu plných 141 let! Od té doby se nejen „měšťanka“, ale i obecná škola nachází v ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.

3. září 2012 se do jejích prostor navrací zpět po letních prázdninách 11 vševilských dětí.