Obsah

1/ „Vševily“ legendárně

Vítejte u zrodu nového literárního seriálu, který se v drobných „jednoaktovkách“ bude zabývat zajímavostmi z historie obce a blízkého okolí. Nadechněte se a zaposlouchejte se do první „jednoaktovky“ o původu názvu „Vševily“ z pohledu legend a pověstí.

O původu názvu „Vševily“ z pohledu legend existují minimálně dvě varianty příběhu založené na stejném základu. První zmiňuje Rudolf Richard Hofmeister již ve 20. letech minulého století ve fejetonu Ukradli zvon následovně: „(…) Ale tady v těch dvou dědinách zná původ obou těch jmen každá bába a takto vám jej vyloží: Když sem do té krajiny přišli první Čechové, stalo se, že když tu kdesi tábořili, děti jedné matky z nich se trochu zatoulaly, narazily na nějaké divochy, kteří tu v lesích sídlili, a ti je všechny pobili. A protože ti hrozní divoši >>vše bili<<, nazvána tu nově založená osada Všebili, což se časem změnilo na Vševily. Matka dětí těch ustavičně naříkala: >>Proč je bili! Proč je bili!<< Zůstala tu se svou čeledí, která tu založila osadu, ze žalosti a smutku nad ztrátou dětí se zbláznila a kudy chodila, tudy volala: >>Proč je bili!<<, >>Proč je bili!<< A toto její naříkání dalo vznik jménu nové dědiny, časem pak jméno Pročjebili se změnilo a dnes zní Pročevily.“ Druhá alternativa legendárního pojmenování naší obce je mi známa pouze z přímého ústního vyprávění Emilie Pekárkové. Není tak konkrétní ohledně dění, ale na druhou stranu rozšiřuje legendární pojmenování na čtyři osady okolo bývalého hradiště Deblínku u Pročevil. „V dávných časech se stala ta událost, že obyvatelé naší vesnice byli >>všichni biti<< vojáky na koních. >>Volili<<to (rozhodovali o tom) páni z dnešních Volenic. Ti, co přežili drancování a vraždění, se uchýlili do lesů, kde trpěli >>nouzí<<. Jedna přeživší žena doběhla k hrádku Deblínku, kde o tom zvěstovala tamní obyvatele, kteří kroutili hlavou a nechápavě se ptali »proč je bili?«" Tato druhá verze je cenná z toho důvodu, že z pohledu lidového vyprávění vysvětluje i původy názvu osady Nouzova a Volenic.

Ovšem legendy s lidovým vyprávěním jsou jednou stránkou věci, jiným a vědeckým pohledem na vznik pojmenování „Vševily“ je lingvistika. V příští „jednoaktovce“ se budu věnovat vyjasnění pojmu z tohoto úhlu pohledu. A nezapomenu ani na laické lingvistické odvozování, které je vždy aluzí na vnímání sebe sama. Znáte vůbec lingvistické vysvětlení názvu naší vesnice? Znali jste legendární pojmenování? A neznáte další varianty?