Navigace

Obsah

Turistika a volný čas

 

Obec Vševily se nachází na jižním cílu pohoří Brdy. To znamená, že je zde nádherná příroda, množství zvířat, lesních plodů a lidské pohody. Krajina se svými výhledy a průhledy přímo vybízí k vycházkám nebo k prozkoumávání prostředí. Na tomto místě vás informujeme o základních a blízkých cílech vašich možných výletů.

kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vševilech

 

Jedná se o centrální šestibokou kapli postavenou pravděpodobně roku 1844. Nachází se uprostřed návsi na vyvýšené podestě. Je zdobena jednoduchými barokními architektonickými prvky. Uvnitř se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 2012 byl interiér nově vyzdoben dvěma freskami znázorňujícími legendu patrona. Nápad a realizace pochází od akademického malíře Jiřího Šefčíka, který má ve Vševilech ateliér. 19.5.2013 u příležitosti svátku sv. Jana bylo kapli požehnáno farářem Karlem Hamplem z Březnice.

vše

 
kostelík sv. Barbory v Pročevilech

Jedná se o filiální kostel k nedalekému kostelu sv. Václava v Bubovicích. Původně zde kolem roku 1660 stála malá poutní kaple. Jezuité z Březnice k ní roku 1730 přistavili ambity (ochoz), čímž byla kapli dána podoba chrámku. Architektem by měl být Carlo Lurago, který pracoval pro Jezuity (kostel v Březnici, Svatá Hora). Stavbu tvoří dva soustředné pravidelné osmiúhelníky se zvonicí v ose. Kostelík byl v minulosti několikrát vykraden a odcizena byla i největší vzácnost - pozdně gotická socha sv. Barbory. Kolem "Barborky" se nachází drobný hřbitov pro zemřelé z obcí Vševily, Pročevily a Volenice. 

V současné době (2013) prochází renovací vnější plášť a střecha celého objektu!

proč

 
Příroda, lesy a krajina

Obec Vševily patří od roku 1997 do Mikroregionu Třemšín, který sdružuje obce v okolí Rožmitálu pod Třemšínem. Zároveň se Mikroregion věnuje ochraně místní fauny a flory prostřednictvím Přírodního parku Třemšín. Hluboké brdské lesy nabízejí velké množství vyžití nejen pro turistiku, ale i pro cyklistiku nebo běžkaření díky svému čistému a zdravému prostředí.

Historicky nejvýznamnějším bodem Brd je vrchol Třemšín, kde v dávné minulosti stál 10. nejvýše položený hrad v Čechách. Patřil rodu Buziců. Bohužel tam dnes stojí nepřístupná rozhledna. Pro více informací o celém pohoří navštivte web Brdy.org.

A kdyby vás nezaujala ani tato nabídka, tak věřte, že v lesích se v létě urodí vždy ohromné množství hub a lesních plodů. 

 

Další turistické cíle v okolí:

Rožmitál pod Třemšínem

Rožmitál je jedním z přirozených center nejen života v jižních Brdech, ale i přírody ochraňované Přírodním parkem Třemšín. Svou minulost má spojenou především se zpracováním železa. Historii se věnuje Cvokařské muzeum ve Starém Rožmitále nebo Podbrdské muzeum (dále výstava Aerovek či Muzeum hasičstva). Ve městě můžete navštívit kromě kina a velkého množství dobrých hospod i kostel Povýšení svatého Kříže, kde jsou dochované varhany, na něž hrál Jakub Jan Ryba. 

Březnice

Březnice je druhým správním městem v regionu. Svou povahou patří již spíše do jižních Čech. K zajímavostem patří dobře zachovalá židovská čtvrť Lokšany, zámek Březnice nebo nově budované kulturní centrum v bývalé jezuitské koleji na náměstí. V minulosti zde působili Jezuité, kteří po sobě zanechali spoustu stavebních památek - kostel sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly, hřbitovní kapli či zbytky křížové cesty na Svatou Horu v Příbrami.

Příbram

Příbram je okresním městem, kde se soustředí kultura, zaměstnání i relaxace. Doporučujeme navštívit komplex Svatou Horuaquapark či Hornické muzeum.