Navigace

Obsah

5/ Kinoprojekce

Obec Vševily byla v padesátých letech dvacátého století důležitým článkem pro šíření kinematografie zde i v okolních obcích. Stejně jako se kdysi hasiči stali ochotnickými herci, tak se nyní proměnili v promítače a distributory.

Není známo, kdy se rozhodlo o zřízení kinoprojekcí. První zpráva pochází však z října 1951, kdy se píše v obecní kronice jen na okraj, že „také bylo promítání filmů“. Další zpráva je situována do února 1952, kdy se „také promítaly biografy na našem promítači, který zakoupila osvětová rada“. A asi nejdůležitější zpráva ohledně šíření filmů pochází z června téhož roku: „Požární jednota v naší obci se usnesla převzíti patronát pro kinofikaci nad obcemi Bezděkovem, Pročevily, Volenicemi a Vševily.“ To ovšem nebylo z její vlastní motivace, nýbrž z přípisu KNV v Plzni zn. IV/383-6-17/6 1952. Když se dělala 1. ledna 1953 finanční inventura promítání filmů, tak v protokolech je záznam: „Při kinofilmech do 1.1.1953 bylo vybráno při vstupech 4.866 Kčs, vydání činilo dle dokladů 3.786,50 Kčs, takže zbývá 1.079,50 Kčs.“ V roce 1953 se pak kinopřístroj podrobil přezkoušení v Blatné, podle nařízení z Plzně. Konalo se celkem 5 biografických představení. V souhrnu roku 1954 se odehrálo již 9 promítání. O jaké filmy se jednalo a kde se promítaly se ovšem kroniky nezmiňují. Podle vzpomínek pamětníků se to však konalo v klubovně ČSM v čp. 19. Rok 1955 byl ve znamení úpadku jen se 2 promítáními. Rok 1956 byl na tom podobně s 1 promítáním, při němž byla účast dobrá. Začátkem roku 1957 se přístroj opravoval a poté se objednávaly filmy na sobotní promítání. Jinak dále bylo domluveno „promítat filmy každou sobotu večer, dokud na to půjdou se dívat občané“. Že by přestal být zájem o nabízený sortiment filmů? Je to možné, ale ještě v roce 1958 se zvedla projekce na 20 celovečerních filmů. Rok 1959 ustanovil promítání vždy v sobotu večer pro dospělé a pro děti v neděli odpoledne. Celkem se promítalo 11 filmů. Od roku 1960 pak již Místní požární jednota žádné projekce nepořádala, ale ještě nechala opravit promítací přístroj.

Důvodem nedostatečných informací v obecní kronice je i fakt, že v letech 1948-1960 nebyla nikým psána. Proto se vesměs jedná o retrospektivní vzpomínky a záznamy někdy až 22 let staré! Více informací obsahuje Kniha protokolů hasičského sboru ve Vševilech (1936-1967). Ale ani z nich se nedozvídáme, jaké filmy byly místnímu publiku nabízeny. Není uveden ani důvod ukončení promítání na počátku šedesátých let.