Navigace

Obsah

12/ Národní politika, 12. června 1897

Falešnými zakázkami ošálil množství pražských řemeslníků. Ku žádosti sklenáře Josefa Schejbala z č. p. 414 na Žižkově byl zatčen pro podvod předevčírem ráno 48letý dělník Konstantin Košta ze Vševily v okresu blatenském, který pro různé švingule již několikráte byl trestán žalářem. Podnět k zatčení zavdala událost staršího již data. Konstantin Košta měl se loni státi domovníkem v jednom domě na Novém Městě. Žena domovníka Kasíka v č. p. 1782 v Jerusalemské ulici se o tom dozvěděla a u paní domácí, u které Košta domovnictví měl přijmout, tohoto „očernila“, že byl již mnohokráte trestán. Tím se stalo, že Košta domovnictví neobdržel. Košta přísahal Kasíkové pomstu a skutečně v brzku ukul plán, kterým chtěl domovnici potrestati a zároveň si ještě něco přivydělati. Došel na Král. Vinohrady do Palackého třídy k malíři pokojů Frant. Váchovi, a pravil mu, že v domě č. 1782

v Jerusalemské ulici bydlí nějaký pan Čermák, a ten že chce dát vymalovat celé první poschodí, aby tedy došel k domovníkovi téhož domu a aby se tam na věc přeptal. Vácha však, poněvadž již loni byl Koštou kamsi za dobré propitné do Ferdinandovy třídy poslán „aprílem“, tušil opět v nabídce té švindl a proto nedal Koštovi tentokráte za „obstarání práce“ ničeho. Od Váchy odebral se Košta ale na Žižkov ke sklenáři Jos. Schejbalovi a toho rovněž poslal do Jerusalemské ulice se vzkazem, že tam má zasklívat okna. Pak zamířil Košta do Kateřinské ulice k lakýrníku panu Miškovskému, dále na Vinohrady ke kamnáři p. Lipanovi a poslal je také do Jerusalemské ulice k panu Čermákovi. Každý ze zmíněných řemeslníků dal Koštovi nějaký groš „na pivo“ za obstarání práce, ale když do Jerusalemské ulice přišli, dostalo se jim místo zakázky velkého výsměchu od domovnice Kasíkové, která napáleným řemeslníkům nestačila dvéře otvírati. Předevčírem však potkal sklenář Schejbal podvodníka Koštu a tu přivolav strážníka, dal darebu zatknouti. Včera byl Košta pohnán k okresnímu soudu na Ovocném trhu pro přestupek podvodu i přiznal se k němu, ale houževnatě zapíral, že by byl čeho od řemeslníků za obstarání práce obdržel. Přes to byl c. k. radním tajemníkem panem drem Wahlem k návrhu veřejného žalobce policejního komisaře pana Jos. Knahla uznán vinným i vyměřen mu trest dvanáctidenního vězení čtyřmi posty zostřeného.

Tuto vzpomínku na sebe zanechal jeden Vševilák. Ne každý bude nesmrtelným. Chce ale, aby po něm zbyla byť jediná informace tohoto rázu? Paměť je nesmlouvavá – a to i po 116 letech!