Obsah

Vyhlášky

  • Obecně závazná vyhláška 1/2013 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a od traňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vševily zde ke stažení