Obsah

9/ Knihovna

Neví se, kdy vznikly knihovny v obci, dle kronik začátkem 20. století. V Pamětích hasičů stojí 22.7.1902, že „Zároveň přijat návrh, by zakoupena byla dosud vyšlá čísla „Hasičské knihovny.“ 2.3.1913: „Konána výborová schůze, při níž schváleno zakoupení 40. románů pro hasičskou knihovnu objednaných př. p. učitelem Ant. Hejnicem. Dále usneseno při schůzi této, by tyto romány daly se vázati. To se též skutkem stalo a knihař Voj. Zíb v Rožmitále z románů těch svázal 24 knih, které znamenány jsou v knihovně číslem 41 až 64. J. J. kníže B. Schwarznberk a okr. výb. přispěly po 10 K. Též usneseno odebírati ,Světem práce a vynálezů´.“ Následují poznámky o hasičské knihovně, z nichž za zmínku stojí: „Fr. Bambasová ze Vševil věnovala do hasičské knihovny 1 knihu pod názvem: „Jan Herodes“. Děvčata Vševilská věnovala ze zástěrkového plesu, který pořádali dne 11. ledna t. r. u p. Fr. Daniela 10 K na rozmnožení hasičské knihovny. Srdečné díky!!“

29.7.1923 se spojila hasičská knihovna s obecní (neví se, kdy vznikla) a knihovníkem byl zvolen Jan Štěpán, čp.10. V knihovně působili knihovníci: František Chrastil (od 10.12.1927), Stanislav Nádherný (6.5.1929) brzy odstoupil, Josef Vondrášek (7.9.1929) a Rudolf Bambas (19.12.1936).

Během války a léta po ní nebyla k dispozici kronika. Byla dopsána zpětně a stroze. Známe jen členy knihovní rady: Václav Smrčka (1945) a Rudolf Bambas s Františkem Tuháčkem (1948).

V červnu 1963 nastává změna v informacích: „Místní lidová knihovna svěřena Vajneru Františkovi, dosavadní knihovnice se provdala a nemůže tuto práci z důvodů rodinných konati.“ Následují záznamy z 1963 a 1964 o počtu čtenářů a výpůjčkách. „Místní lidová knihovna se rozjela naplno. V tomto měsíci činily výpůjčky 140 knih … Knihovnu v téže době navštívilo 94 osoby. Počet čtenářů stoupl na 61 osob. K 31. prosinci 1963 bylo v knihovně 630 kusů knih.“ Počet čtenářů v 1964: „1. pololetí 117 čtenářů, 26 mládež do 15 let.“ K tomu je třeba dodat, že v 1964 měly Vševily a Lesní Chalupy 199 obyvatel, z toho 143 byli čtenáři knihovny (72 %).

Zbývá informace o umístění knihoven. V kronikách se nepíše nic. (Hasičská mohla být přímo ve zbrojnici.) Pamětníci tvrdí, že obecní se nacházela u Dejdarů (čp.33), kde byl rovněž krám. Poté se přestěhovala k Vajnerům (čp.19).

Po spojení obcí Vševily a Bezděkov p. Tř. v 1964 byla knihovna přesunuta do Bezděkova. V únoru 2000 (tedy po dlouhých 36 letech) se vrátila zpět do obce po rekonstrukci bývalých stodol v čp. 22. Vzorně ji vede Mgr. Martina Štěpánková.