Navigace

Obsah

Úřední deska


Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 04.04.2019 31.12.2022

Oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení záměru - pacht pozemku (zahrádka) 02.12.2022 27.12.2022
Oznámení o konání voleb prezidenta republiky 29.11.2022 14.01.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 25.11.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu obce Vševily na rok 2023 25.11.2022 31.12.2022
Uzavírka komunikace Vševily -Volenice 23.11.2022 05.12.2022
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Třemšín 18.11.2022 30.12.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 11.11.2022 12.11.2025
Rozpočtové opatření č. 4 22.09.2022 31.12.2022
Rozpis svozů odpadů 2.pololetí 29.07.2022 31.12.2022
Dotační program na výstavbu domovních čističek odpadních vod v obci Vševily z rozpočtu obce 08.07.2022 31.12.2025
Závěrečný účet za rok 2021 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.1_Plnění rozpočtu 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.2_Výkaz zisku a ztráty 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.3_Inventarizační zpráva 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.4_Rozvaha 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.5_Příloha 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezkoumání strojově čitelný formát 30.06.2022 30.06.2023
Příloha č.6_Zpráva o výsl.přezkoumání 30.06.2022 30.06.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022 DSO Mikroregion Třemšín 27.05.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022 27.05.2022 31.12.2022
Závěrečný účet DSO za rok 2021 13.05.2022 30.06.2023
Střednědobý výhled rozpočtu DSO na roky 2023-2025 13.05.2022 30.06.2023
Úplné vyúčtování všech položek ceny pro V+S za rok 2021 29.04.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 22.04.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 08.04.2022 31.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2022 24.01.2022 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2024 24.01.2022 31.01.2023
Mikroregion Třemšín schválený rozpočet 2022 17.12.2021 31.12.2022
MZe opatření obecné povahy 31.07.2020 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření veřejné povahy - lesy 09.04.2020 31.12.2022
MZ - Opatření obecné povahy 06.09.2019 31.12.2022