Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Vševily

Sbor dobrovolných hasičů Vševily

SDH VŠEVILY – historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Vševilech byl založen v květnu 1896. Hlavní zásluhy o založení sboru získali si Hynek Jeník, rolník čís. 15, Hynek Nádherný, chalupník čís. 1 a obecní starosta p. Josef Němec, čís. 3. Přihlásilo se 26 mužů.

1912

První veřejné cvičení se konalo 13. září 1896. Stříkačku nebylo třeba objednávat, neboť byla již dříve obcí zakoupena od okresního výboru v Březnici. V roce 1902 byl starý stroj odebrán a koupena nová čtyřkolová stříkačka na pérech. V roce 1927 byla zakoupena berlovka. Roku 1949 sbor pořídil požární automobil Steier. Před rokem 1965 byla přidána do vozového parku sboru T-805, pro kterou se roku 1972 začalo se stavbou nové garáže. Po selhání stroje PS-8 bylo přikročeno k získání nového PS-12, což se podařilo roku 1983. Tuto mašinu používá sportovní družstvo bez úprav dosud. Sbor v roce 1984 získal nepojízdnou cisternu LF IFA-16 vyrobenou roku 1966 v NDR, kterou vlastními silami uvedl do provozu. Konečně roku 1998 byla zakoupena cisterna CAS-25 RTHP Š 706, s níž je jednotka zařazena do kategorie JPO-V.

SDH Vševily byl v minulosti úspěšný při soutěžích. Mezi největší úspěch patřil rok 1984, kdy se družstvo v okresním kole v Březnici umístilo na 2. místě. Kronika úspěch hodnotí následovně: „Nevím, jestli se ještě někdy podaří postavit a stmelit tak silné družstvo jako se to podařilo jeho veliteli Vladimíru Němcovi. O našem soutěžním družstvu se ve vyšších kruzích (i na okrese) začalo hovořit jako o „černém koni“.“ Členy družstva byli Václav Roj, Ladislav Svoboda, Otakar Chloupek, Vladimír Němec, Karel Daniel, Tomáš Kouba, Milan Pekárek, Milan Süsmilich a Josef Pekárek, který se dokonce umístil v jednotlivcích na 1. místě v okrese jak mezi dobrovolníky tak i mezi profesionály.

Na tento úspěch navázalo družstvo dorostenek, které se v letech 2009 a 2010 umísťovalo na 4. místech v okrese Příbram. Dorostenka-jednotlivkyně Karolína Danielová dosáhla celkově nejlepšího výsledku v historii sboru, jelikož se v roce 2012 probojovala do krajského kola dorostu v Rakovníku, kde se umístila na 12. místě. Josef Voříšek zde v kategorii dorostenec-jednotlivec obsadil 18. místo. O budoucí dobré jméno našeho sboru je postaráno i díky dalším našim mladým hasičům.

Roku 1996 bylo u příležitosti 100. výročí založení sboru obnoveno ženské soutěžní družstvo. V roce 2000 se uskutečnil I. ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce u příležitosti oslav svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Nejprve se zúčastňovala pouze vševilská družstva, k nimž v dalších ročnících přibyla i družstva z okolních sborů.

Vševilští hasiči se věnovali také kulturnímu a společenskému životu v obci. Pořádali bezpočet plesů, zábav a osvětových přednášek. Před rokem 1902 založili svou knihovnu. Na pořízení některých svazků přispěl například kníže Schwarzenberg. Knihovna se roku 1923 spojila s obecní. Dohodli se také na založení ochotnického divadelního spolku. Kroniky se zmiňují o třiceti představeních, než se od ochotničení roku 1957 upustilo. Dále tehdejší požárníci převzali v druhé polovině 50. let úspěšně patronát nad kinofikací okolních obcí. 80. léta byla ve znamení pořádání tanečních zábav a diskoték na letním parketu, které dosahovaly velkého ohlasu. Po revoluci společenský život pohasínal. O jeho znovuzrození se postarali hasiči po roce 2008, kdy začali pořádat desítky akcí: masopust, pomlázku, stavění máje, kuličkiádu, neckiádu či vánoční představení u kapličky.

2011

K 1.1.2013 měl náš sbor 55 členů, z toho 33 mužů, 16 žen a 6 dětí do 15ti let (3 dívky a 3 chlapce). Činnost sboru lze sledovat na fotogalerii http://vsevily.rajce.idnes.cz.             


Vytvořeno: 4. 10. 2013
Poslední aktualizace: 4. 10. 2013 23:24
Autor: